Letroumaulin
Image default
Cadeau

MATH & ECHTE WERELD


Ondanks claims van onafhankelijkheid van de wiskunde, zal niemand ontkennen dat wiskunde en de fysieke wereld met elkaar verband houden. Natuurlijk blijft de wiskundige benadering om de problemen van de klassieke fysica op te lossen geldig. Het is ook waar dat op een zeer belangrijk gebied van de wiskunde, namelijk in de theorie van differentiaalvergelijkingen, gewone en partiële afgeleiden, het proces van wederzijdse verrijking van natuurkunde en wiskunde behoorlijk vruchtbaar is.

Wiskunde is nuttig bij het interpreteren van de verschijnselen van de microwereld. De nieuwe “toepassingen” van wiskunde verschillen echter aanzienlijk van de klassieke. Een van de belangrijkste hulpmiddelen van de fysica is de waarschijnlijkheidstheorie geworden, die voorheen voornamelijk werd gebruikt in de theorie van kansspelen en verzekeringen. De wiskundige objecten die natuurkundigen associëren met “atomaire toestanden” of “overgangen” zijn erg abstract en werden geïntroduceerd en onderzocht door wiskundigen lang voordat de kwantummechanica opkwam. Hieraan moet worden toegevoegd dat na de eerste successen zich ernstige problemen voordeden. Dit gebeurde in een tijd dat natuurkundigen wiskundige ideeën probeerden toe te passen op meer subtiele aspecten van de kwantumtheorie; niettemin kijken veel natuurkundigen nog steeds met hoop naar nieuwe wiskundige theorieën, in de overtuiging dat ze hen zullen helpen bij het oplossen van nieuwe problemen.

 

rubiks kubus kopen

 

https://breinbrekers.be/